Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børn med særlige behov

Fordi alle børn har ret til et godt børneliv
Arbejder vi i SFO Vulkanen tæt sammen med forældre, lærer, CPP, socialforvaltningen og sundhedsplejersken. Endvidere findes tværfagligt samarbejde (Vesthimmerlands model). Dette forum arbejder med at igangsætte en tidlig og helhedsorienteret indsats. Endnu en samarbejdspartner er skolens AKT/ inklusionsteam, som er sammensat af pædagoger og lærere med særlig uddannelse og viden om adfærd, kontakt og trivsel. 

Pædagogerne i SFO'en holder en gang om måneden et ”børnemøde”, hvor de drøfter børn med særlige behov og handlemuligheder i forhold til, at støtte det enkelte barn eller grupper af børn. Hertil anvender vi Vulkanens eget redskab ”RUSK model” (relationer, udvikling, samspil, kompetencer).
Vi har fokus på børn med forskellige udfordringer og behov for støtte:

Børn med periodiske særlige behov
Børn med periodisk særlige behov, fx ved tab af familiemedlem, forældres skilsmisse, mobning, kommet til skade, sygdom i familien og lignende.
Dette bliver vi oftest opmærksomme på, ved observationer eller orientering fra forældrene om forandringer, der sker i familien og i barnets liv. Vi anerkender barnet og er observerende, nærværende og vejledende i forhold til barnet. Vi forsøger at give barnet mulighed for at snakke med den voksen barnet har mest tillid til. Herudover tilbydes forældrene samtaler om barnets trivsel. 

Børn med særlige behov og diagnoser
I den pædagogiske praksis i forhold til børn med en diagnose, lægger vi stor vægt på, at vi har et tæt samarbejde med forældrene, om hvordan vi i fællesskab kan skabe pædagogik og struktur, der støtter barnet bedst muligt. 

Samarbejdet med lærerene og de andre faggrupper er vigtig, for at indhente viden om det enkelte barns situation. Ligeledes kan AKT være behjælpelig med at udarbejde handleplaner og være med til at lave en ressource profil for barnet, så man ved hvor dets styrker og svagheder er og dermed støtte og fremme det enkelte barns udvikling og trivsel.

Grupper af børn med særlige behov
Børn med brug for andre udfordringer, vejledning i sociale spilleregler og lign.
Vi arbejder i pædagogisk praksis med, at støtte og vejlede de børn som har brug for guidning i sociale spilleregler, eksempelvis hvordan man giver plads til hinanden, er empatisk, inkluderende og nysgerrig i forhold til alternative aktiviteter og nye udfordringer end dem der i hverdagen, tilgodeses i institutionen. Vi har fokus på det enkelte barn og samspillet med de andre børn i gruppen, samt på den proces og udvikling barnet gennemgår.