Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Strukturen i Vulkanen

Fysiske rammer
SFO Vulkanen er fysisk bygget til en funktionsopdelt struktur. Dvs. med værksteder, aktivitetsrum: kreativt værksted, træværksted, motorikrum, Lego/ konstruktionsrum, spilleområde, danse/sanserum samt forskellige legekroge der motiverer til forskellige rollelege. 

SFO Vulkanen er DGI certificeret. Målet for os er, at give børnene glæde og begejstring ved at bevæge sig, det fremmer børnenes lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og derved skabe et fundament for livslang fysisk aktivitet.
Ud fra forskning, er der påvist sammenhæng mellem bevægelse og læring, hvilke vi understøtter i alle de lege, undervisning og fritidsaktiviteter vores børn, elever indgår i. 
I forbindelse med DGI-certificering har vi udarbejdet en særskilt bevægelsespolitik og strategi. Alle medarbejdere i SFO Vulkanen deltager i re-certificering hvert andet år. (seneste certificering 2018)

Uderum og legeplads
Det er vores mål, at børnene bliver inspireret til leg, læring og bevægelse. Derfor har vi opbygget udeområder med mange redskaber, der indbyder hertil. Derudover er det vigtigt, at legemulighederne inviterer til relation og fællesskab. 

Dagsrytme i Vulkanen 
I morgen SFO prioriterer vi værdien i, at tage imod børnene så de får en stille og tryg opstart på dagen. Dagen begynder ofte med, at de børn der har behov for ro kan spille forskellige spil, læse, tegne samt være i relation/nærvær med pædagoger, imens andre børn har behov for fysisk aktivitet i vores motorikrum. 
Endvidere har børnene mulighed for, at spise medbragt morgenmad. 

SFO-eftermiddag – Børnene har været i skole fra kl. 8:00-14:00, hvilke er kendetegnet ved meget struktur og lærer/pædagog planlagt undervisning. Vi vægter derfor, at børnene tilbydes forskellige former for aktiviteter/rum, hvor deres fantasi & ideer er med til at definere legen og aktiviteten, eller hvor rummet giver muligheder fx konstruktioner og kreativt værksted.
Vi tilbyder også en vifte af planlagte pædagogiske aktiviteter, der udfordrer børnene på mange områder: svømning, kreative projekter, ture ud af huset, idræts aktiviteter, leg i hallen, friluftsaktiviteter.

3. klasser i Vulkanen har deres eget rum. De ældste børn har brug for anderledes tilbud end de yngre børn. Det er det sidste år i en tryg og forudselig ramme og det er vigtigt for os, at forberede dem på livet udenfor SFO. Vi har særlige aktiviteter kun for vores 3. klasser, der er målrettet udvikling af relationer og fællesskaber mellem børnene.