Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdigrundlag

Værdier i virkeligheden

Østermarkskolen som helhed bygger på 5 grundlæggende værdier:

 • Anerkendelse
 • Engagement
 • Faglighed
 • Samarbejde
 • Tryghed

 

Vi vil løbende på skolen have drøftelser blandt børn, lærere, pædagoger, lærere og forældre om, hvordan værdierne kommer til udtryk i dagligdagen.

Formålet er:

 • at sikre synlige og brugbare mål,
 • at sikre, at værdierne udtrykker den etik vi vil have,
 • at sikre, at værdierne er styrende for vores adfærd og vores handlinger.

 

På Østermarkskolens vegne

Solveig Østergaard Kristensen

 

Anerkendelse

Hos os betyder det, at vi

 • respekterer hinandens styrker og svagheder
 • gennem gensidig respekt skaber ligeværd
 • fremmer en omgangstone, som styrker selvtilliden Hvordan viser værdien sig i hverdagen?

Vi viser forståelse for hinandens forskelligheder og værdsætter anerkendende pædagogik
Vi skaber gode relationer til hinanden (skole/forældre/elev) og drager omsorg for hinanden.
Vi lytter aktivt, da alle har brug for at blive hørt.

 

Tryghed

Hos os betyder det, at vi

 • har øje for at skabe og bevare traditioner
 • skaber rammer præget af tydelighed og frihed
 • møder hinanden med tillid og vil hinanden det bedste Hvordan viser værdien sig i hverdagen?

Vi har sjove og trygge rammer, hvor vi lærer af hinanden og holder fast i skolens traditioner.
Vi tror på en åben og tillidsfuld skole, hvor vi møder hinanden med respekt
Vi viser og giver tillid og respekt på mange måder, så vi kan stole på hinanden
Vi gør en stor indsats for at skabe sammenhæng i skoleforløbet, hvilket giver tryghed til læring.

 

Faglighed

Hos os betyder det, at vi

 • prioriterer alle fag lige højt
 • bevarer glæden ved at lære
 • møder forberedte
 • skaber et godt læringsmiljø

Vi arbejder for at udvikle et levende og inspirerende læringsmiljø, hvor vi ser muligheder frem for forhindringer
Vi udnytter hinandens stærke sider, såvel faglige som personlige, så hver dag byder på nye udfordringer og oplevelser
Vi får lyst til at lære i et fysisk og psykisk godt miljø, hvor vi er motiverede for at gå i gang

 

Engagement

Hos os betyder at, at vi

 • lægger vægt på en positiv tilgang til tingene
 • bruger fællesskaber til inspiration og oplevelse
 • møder hinanden med energi og optimisme
 • vægter kreativitet og spontanitet

Vi er optaget af at udvikle en god skole, hvor vi møder til tiden og holder de indgåede aftaler.
Vi får inspiration og nye ideer af hinanden på tværs af klasser, årgange og fløje, så Østermarkskolen opleves og fungerer som én skole.
Vi møder hinanden med åbenhed og husker de daglige smil, for hver dag har nye muligheder.

 

Samarbejde

Hos os betyder det, at vi

 • er i åben dialog i et demokratisk fælles-skab
 • er fælles om ansvaret for løsning af opgaverne
 • bruger hinandens resurser og kompetencer

Vi løser små problemer før de vokser sig store, og vores fælles udgangspunkt er at gøre skolen til ET GODT VÆRE- OG LÆRESTED
Vi samarbejder ud fra bevidstheden om, at alle bidrager til fællesskabet med individuelle resurser og kompetencer, for SAMMEN KAN VI MEGET.
Vi arbejder aktivt for, at Østermarkskolen er en god ramme for alle. Det er et fælles ansvar at løse skolens opgaver.