Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fløj I

På Østermarkskolen går man i Fløj 1 når man er i 0.-3. klasse også kaldet indskolingen.

Det er her de første skridt til skolelivet bliver taget, hvor vi har fokus på genkendelig leg og derigennem sikrer læring. 

I indskolingen handler forældrerollen om at skabe gode rammer for børnenes skolegang og læring. Her kan du som forældre vænne dit barn til at få gode rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen.

På Østermarkskolen lægger vi vægt på, at eleverne føler glæde og tryghed ved det at gå i skole, styrker deres kompetence til at blive selvhjulpne og herunder også bliver gjort bekendt og klar til at arbejde med gode arbejdsvaner og rutiner. 
Med andre ord lærer børnene i 0.-3. klasse at lære at gå i skole gennem leg.  I indskolingen er der en del timer hvor lærer og pædagog er sammen i klassen ”4-hænder timer”. Herigennem sikrer vi, at der er mest mulig tid til det enkelte barn.

Særligt for 0. klasse:
I 0. klasse bliver der lagt vægt på, at eleverne oplever skolen som en tryg og stabil ramme for elevernes faglige og sociale læring og udvikling. Her skal eleverne lære, hvad det vil sige at gå i skole, og der er et stort fokus på elevernes sociale færdigheder og klassens sociale fællesskab. Undervisningen er derfor tilrettelagt, så eleverne opnår kompetencer indenfor seks forskellige områder, og en række obligatoriske emner:
Sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske fænomener, krop og bevægelse, engagement og fællesskab.

Når eleverne kommer i 1. klasse får eleverne forskellige fag. 
I 1. klasse er disse fag: dansk, matematik, billedkunst, natur/teknik, engelsk, kristendom, musik, og idræt. Derudover er der IFU timer - pædagogtimer der understøtter den faglige del i skolen.

Når eleverne kommer i 3. klasse får de derudover også historie og svømning.
Vi er så heldige med, at vi er placeret i gåafstand til både svømmehallen i Aars, og Idrætscenter Østermarken hvor al vores idrætsundervisning foregår.

På Østermarkskolen har vi også en SFO (Vulkanen), som du kan læse mere om i menuen til venstre, men det er også gennem samarbejdet mellem SFO og skole, at eleverne fastholdes og dygtiggøres i ovennævnte kompetencer. Det sker blandt andet gennem praktisk-musisk udfoldelse, emne-orienteret undervisning, skole/hjem-samtaler med fokus på social og falig udvikling og naturligvis fastholdelse og skabelse af gode traditioner.