MENU
Aula_close Layer 1

Fløj I

På Østermarkskolen går man i Fløj 1 når man er i 0.-3. klasse. 

Det er her de første skridt til skolelivet bliver taget og derfor er det også vigtigt, at vi har fokus på genkendelig leg og derigennem sikrer læring. 

På Østermarkskolen er det vigtigt at eleverne føler glæde og tryghed ved det at gå i skole, styrker deres kompetence til at blive selvhjulpne og herunder også bliver gjort bekendt og klar til at arbejde med gode arbejdsvaner og rutiner. 
Med andre ord lærer børnene i 0.-3. klasse at lære at gå i skole gennem leg.

Derudover har vi naturligvis fokus på, at eleverne skal lære at læse og lære matematik. 

På Østermarkskolen har vi også en SFO (Vulkanen), som du kan læse mere om i menuen til venstre, men det er også gennem samarbejdet mellem SFO og skole, at eleverne fastholdes og dygtiggøres i ovennævnte kompetencer. Det sker blandt andet gennem praktisk-musisk udfoldelse, emne-orienteret undervisning, skole/hjem-samtaler med fokus på social og falig udvikling og naturligvis fastholdelse og skabelse af gode traditioner.