Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kreativitet på Østermarkskolen

På Østermarkskolen har vi kreativiteten med i alle fagene. Vi har fokus på, at eleverne er selvproducerende og selvformidlende. Udover kreativiteten i den "almindelige" undervisning, har vi naturligvis også fagene Billedkunst, Håndværk & Design, samt Kunst, Håndværk & Design. 

 

I billedkunstundervisningen er dialog og refleksion bærende elementer, samtidig med at der bliver  eksperimenteret med materialer, teknikker, farver og former. Eleverne skal opdage glæden ved at opleve og kigge på kunst. Samt selv prøve at skabe, formgive, fremstille og udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.

Håndværk og Design er faget, der afløser Sløjd og Håndarbejde. Undervisningen lægger op til at eleverne skal opdage glæden ved selv at skabe, formgive, fremstille og udtrykke sig gennem håndværksmæssigt arbejde. Eleverne skal gennem eget håndværk blive i stand til at forstå sammenhængen mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Eleverne arbejder løbende med enkle designprocesser og stifter bekendtskab med forskellige materialer, discipliner, teknikker, så eleverne kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt. 

På Østermarkskolen har vi valgt at forene fagene Billedkunst og Håndværk og Design på udvalgte årgange til Kunst, Håndværk og Design. Det betyder, at det er muligt at skemalægge 2 eller 3 sammenhængende lektioner med flere lærerkræfter og på den måde opnå ekstra tid og mulighed for fordybelse og vejledning.  Undervisningen lægger op til at gøre eleverne parate til at gennemføre de afsluttende prøver i folkeskoleregi, hvor eleverne blandt andet skal producere et kreativt produkt i forbindelse med deres projekt fremlæggelse.