Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensreglerne

Frikvarterer:

Farlig leg skal undgås – i øvrigt vælges opholdssted efter hvad man vil foretage sig.

Der er flere muligheder:

 1. Klasselokalet
  Kun rolige aktiviteter forbeholdt klassens elever. Eleverne i fløj II og Fløj III må gå ind og besøge hinanden i klasserne, når dette kan fungere.
 2. Fællesarealer:
  Rolige aktiviteter for fløjens elever.
 3. Skolegårde:
  Leg og kun boldspil med bløde bolde.
 4. Idrætspladsen
  Leg og boldspil 

 

I skoletiden.

Skolen må kun forlades iflg. Aftale med læreren

Sneregler:

Der må kun leges med sne i frostvejr, på de af lærerne anviste områder.

Rygepolitik:

Den til enhver tid gældende rygelov.

Trafikregler:

Cykler skal køre på de anviste områder.

Alle knallerter skal holde på knallertparkeringspladsen.

 

 

Ovennævnte er vedtaget i skolebestyrelsen