Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO forlængelse i 4. klasse

I vedhæftede bilag oplyses dispensationsmulighederne i forbindelse med forlængelse af SFO i 4. klasse

SFO forlængelse i 4. klasse
1.    Hvis institutioner eller andre får forespørgsler om dispensationsmuligheder skal forældrene henvises til at kontakte pladsanvisningen i Borgerservice. Dette for at sikre at alle dispensationer går igennem pladsanvisningen, der opkræver forældrebetalingen for dispensationsperioden.

2.    Når forældre kontakter pladsanvisningen om muligheden for at fortsætte i SFO i 4.klassetrin forklarer pladsanvisningen dem, at der skal være tale om et SÆRLIGT pædagogisk behov. Det kan være
•    Børn med særligt behov for struktur og støtte, som er inkluderet i det almene skolemiljø
•    Børn, der har haft et ustabilt fremmøde i skolen, hvor en forlængelse af SFO tilbuddet er en medvirkende stabiliserende faktor
•    Børn, hvor de familiemæssige forhold gør, at SFO vil være en stabiliserende faktor for barnet og familien
•    Børn med mangelfulde danskkundskaber, hvor SFO kan være fremmende for deres sproglige udvikling.
3.    Almindelige praktiske hensyn og utryghed over, at barnet skal gå hjem til et tomt hus/lejlighed, giver normalt ikke anledning til dispensation, men der kan undtagelsesvist gives dispensation herfor. 
4.    Hvis forældrene mener der er et særligt behov, beder vi dem sende en ansøgning med præcis beskrivelse af problemstillingen og barnets særlige behov på skrift til pladsanvisningen@vesthimmerland.dk . Forældrene kan eventuelt fi hjælp til dette af personalet i deres SFO, eller pladsanvisningen kan undtagelsesvist modtage ansøgningen på telefon, hvis vi vurderer forældrene har svært ved at m formuleret sig på skrift.
5.    Når pladsanvisningen modtager ansøgningen, vil vi tage kontakt til SFO' og få deres syn på barnets behov, såfremt det ikke allerede fremgår af ansøgningen, fordi den er kommet via
SFO'. Når sagen så er helt oplyst vil pladsanvisningen træffe en afgørelse. Afgørelsen er endelig og kan ikke ankes.
6.    Pladsanvisningen informerer herefter forældre og institution om dispensationen og indberetter indmeldelsesforholdet i institutionssystemet. Indberetningen danner grundlag for opkrævning af forældrebetaling og tildeling af ressourcer til institutionen.
 

Dokumenter

SFO forlængelse i 4. klasse

Shape Created with Sketch.