Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Østermarkskolen er den ene af to byskoler beliggende i Aars by.

Skolen har cirka 650 elever fordelt på børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Skolen er 3-sporet (det meste af vejen). 

Skolen er fløjopdelt, med fløj I for børnehaveklasse – 3. klasse, fløj II med 4. klasse – 6. klasse og fløj III med 7. klasse – 9. klasse.

Der er etableret skolefritidsordning (SFO Vulkanen) på skolen med godt 220 børn fra børnehaveklasse – 3. klasse.

Der er ansat 45 lærere, 3 børnehaveklasseledere, 15 pædagoger, 1 skoleinspektør, 1 viceskoleinspektør, 1 SFO leder, 1 SFO souschef, 2 sekretærer, 1 serviceleder, 1 servicemedarbejder(deltid), 1 person i 50-50 jobordning, 2 personer i flexjob, 6 rengøringsassistenter.

Skolen har en fast psykolog tilknyttet fra pædagogisk psykologisk rådgivning. Skolen har derudover også en sundhedsplejerske tilknyttet, samt tale/høre-lærer og socialrådgivere til ad hoc opgaver. Der er etableret tværfagligt samarbejdsudvalg på skolen, og det består af skolepsykolog, skolesundhedsplejerske, socialrådgiver og skolens leder. Udvalget holder 4 møder årligt. Det tværfaglige udvalg arbejder med generel og specifik indsats overfor truede børn.

På skolen har vi også et Pædagogisk LæringsCenter (PLC), hvor der blandt andet er uddannede skolebibliotikarer, ligesom PLC består af blandt andet GAMING faciliteter, engineering, kreative værksteder og meget andet - Læs mere på vores PLC informationsside