Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Personalepolitik

Der er ansat 12 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere, 1 pædagogisk assistent samt leder og souschef i SFO Vulkanen. Med udgangspunkt i SFO´ ens fysisk og pædagogisk struktur, som funktionsopdelt institution er medarbejderne organiseret i teams, der dækker SFO´ens forskellige funktioner og pædagogiske tilbud.
Det er vores mål, at virke med et højt fagligt niveau. Det er en gensidig forpligtigelse mellem institution og medarbejdere, at den enkelte medarbejder og medarbejdergruppen kontinuerligt vedligeholder og udvikler institutionens pædagogisk faglighed. Vi prioriterer derfor efteruddannelse, kurser, personaleweekender og fælles pædagogiske tema drøftelser. I år 2020 planlægger vi, at alle medarbejdere bliver ICDP certificeret. 

Værdier for samarbejdet i SFO Vulkanen
I SFO Vulkanen er vi enige om, at det er vigtigt hvordan vi fremstår og fungerer som enkeltindivider og som kolleger. Vi er rollemodeller for børnene. Vi skal være effektive og først og fremmest bruge tiden sammen med børnene.
Vi tror, at man bedst er rustet til den opgave, når man arbejder tæt sammen med respekt for fælles værdier. Hos os vælger vi at definere værdier som accepterede, overordnede pejlemærker, som den enkelte medarbejder og ledelsen orienterer sig efter i sit arbejde.

I SFOen foregår samarbejdet mellem de professionelle med respekt for aftaler inden for følgende værdier:

I SFOen foregår samarbejdet mellem de professionelle med respekt for aftaler inden for følgende værdier: