MENU
Aula_close Layer 1

Princip for fleksibel klassedannelse efter 6. klasse

For at sikre det bedst mulige sociale og faglige forløb i udskolingen, foretages der efter 6. klasse en ny sammensætning/reorganisering af klasserne.
Forældre på Vestrup/andre skoler og Østermarkskolen indkaldes til særskilte informationsmøder sammen med deres børn, og orienteres om overgangen til udskolingen.
Der vil også være et særskilt besøg på Vestrup skole og i Mellemgruppens fløj, hvor 6. årgang informeres om hvad der konkret skal ske fra maj og frem til efterårsferien.

Hensigten med fleksibel klassedannelse er:

 • At sikre den bedst mulige sociale og faglige forløb i udskolingen
 • At give egne og nye elever fra f.eks. Vestrup lige muligheder for at få en god oplevelse i udskolingen
 • At have stærke klassefællesskaber uden et vi/de andre eller os/dem
 • At give eleverne rammer til god læring om sig selv og andre, der bidrager positivt til at ruste eleverne til det der venter efter 9. klasse.
 • At alle elever bliver set på med nye øjne både i forhold til de sociale og de faglige kompetencer, hvilket giver dem mulighed for at indtage en ny rolle, overfor såvel klassekammerater som overfor lærerne.
 • At eleverne får et godt sammenhold på tværs af årgangen

 

Følgende plan præsenteres for elever/forældre:

 • I maj måned fordeles eleverne i kontaktgrupper, og inviteres ind på skolen for at være med i et kontaktgruppe arrangement sammen med den nye kontaktgruppe/lærer. Lærerteamet har mulighed for at lave enkelte ændringer.
 • Inden sommerferien afholdes et socialt arrangement, hvor alle de nye 7. klasses elever deltager i forskellige aktiviteter.
 • Skolen vurderer klassedannelsen ud fra et foreløbigt kendskab til den enkelte elev, og ud fra følgende kriterier: en ligelig kønsfordeling (så vidt det er muligt) og lige store klasser.
 • Der kan tages individuelle hensyn til enkelte elever, hvis de har udfordringer der skal tages hensyn til.
 • Eleverne udsættes ikke for en valgsituation, og kan derfor ikke ønske hvem de vil være i klasse med.
 • Hjemmene modtager resultatet af klassesammensætningen umiddelbart inden sommerferien, så det er tydeligt for eleverne hvilken klasse de skal begynde i efter sommerferien.
 • Fra sommerferien og frem til efterårsferien, vil der blive dannet forskellige klasser ca. hver 14. dag. Denne klassesammensætning vil eleverne blive orienteret om, og forældrene kan
 • finde orienteringen på forældreintra.
 • Inden efterårsferien ”låses” klassedannelsen fast, og forældrene informeres via forældreintra.

 

Godkendt af skolebestyrelsen maj 2018

Revideres af skolebestyrelsen i 2019