MENU
Aula_close Layer 1

Princip for lektier

Østermarkskolen er ikke en lektiefri skole, men en skole med fokus på læring.
Vi har valgt, at der i fagene fortsat kan gives lektier for. Derfor vil børnene opleve, at de fortsat har
lektier for hjemme, selv om de har lektiehjælp/faglig fordybelse.
Der kan altid tages individuelle hensyn og laves aftaler i samarbejde med forældrene.
 

Indskolingen (0. klasse til 3. klasse)
Lektiemængden tilpasses den enkelte elev udfra lærerens kendskab til det faglige standpunkt, arbejdsindsats og sociale forudsætninger.
Som udgangspunkt gives der kun lektier for i kendt stof, som træning ind i fagene.
Der kan forventes daglig læsetræning.
Eleverne kan have små afleveringer der skal laves.

Mellemgruppen: (4. klasse til 6. klasse)
Lektiemængden tilpasses/afstemmes den enkelte elev ud fra lærerens kendskab til det faglige standpunkt og arbejdsindsats.
Det tilstræbes, at eleverne har mulighed for at få den fornødne hjælp i lektiehjælp/faglig/fordybelse.
Det tilstræbes at lektierne differentieres, så det understøtter den enkelte elevs faglige udvikling.
Det tilstræbes at lektierne indeholder kendt stof, dog er læsning undtaget.
I forbindelse med afleveringsopgaver og læsning, kan det være ikke gennemgået stof.

Udskolingen: (7. klasse til 9. klasse)
Afleveringer og større opgaver gives med lange frister så eleven har mulighed for at planlægge sit arbejde. Eleverne har ofte undervisningstid/lektiehjælp til rådighed.
Det tilstræbes, at eleverne har mulighed for at få den fornødne hjælp i de faglige lektiehjælp /faglige fordybelse.
Det tilstræbes at lektierne differentieres, så det understøtter den enkelte elevs faglige udvikling.
Det tilstræbes at lektierne indeholder kendt stof, dog er læsning undtaget.
I forbindelse med afleveringsopgaver og læsning, kan det være ikke gennemgået stof.
 

Besluttet af skolebestyrelsen april 2018

Revideres af skolebestyrelsen i 2019